Blue Flower

Při spuštění skriptu v powershellu se zobrazují neustále chybové hlášky typu "but the module could not be loaded. For more information" atd... Je potřeba nejprve povolit politiku spouštění všech skriptů.


Restricted - No scripts can be run. Windows PowerShell can be used only in interactive mode.
AllSigned - Only scripts signed by a trusted publisher can be run.
RemoteSigned - Downloaded scripts must be signed by a trusted publisher before they can be run.
Unrestricted - No restrictions; all Windows PowerShell scripts can be run.

Příkaz: "Set-ExecutionPolicy Unrestricted"

Using the Set-ExecutionPolicy Cmdlet
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176961.aspx