Blue Flower

Při otevírání aplikace přes JAVA na mě vyskočilo okno "Failed to validate certificate ..."
Nepomohlo ani zapsání IP adresy do záložky SECURITY (Exception List, HIGH/VERY HIGH) v nastaveni JAVA


Certifikát se nepodařilo ověřit.  Aplikace nebude spuštěna


You can disable this check, because you have start the applet to access your FC Switch.
Locate the file java.security in the lib/security folder of your java installation and comment the following:


c:\...\JAVA\lib\security\java.security

zakomentovat tyto řádky
# jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024
# jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3


Zdroj: https://michlstechblog.info/blog/java-error-failed-to-validate-certificate-the-application-will-not-be-executed/