Blue Flower

Pracujeme s klienty MAPI, jako je Outlook, kteří používají více vláken pro připojení k poštovním schránkám Exchange Serveru. To zlepšuje stabilitu a výkon. Pokud se z nějakého důvodu jedno z těchto vláken zasekne nebo zhroutí, vedlo by to k tomu, že ostatní procesy zaberou více času CPU. 

V takových případech by poštovní schránka skončila a byla by považována za problém a byla by odpovídajícím způsobem umístěna do karantény, aby byla bezpečně uložena a aby se zabránilo dalším škodám.


Co se stane potom?


Během stavu karantény nebude schránka moci přijímat žádné e-maily. To znamená, že pokud někdo odešle e-mail do poštovní schránky uživatele (je v karanténě), e-mail nebude doručen a bude odeslána následující chybová zpráva.

Your mailbox was not delivered because the recipient’s mailbox is quarantined

Uživatel přistupující k poštovní schránce v karanténě také obdrží chybu v aplikaci Outlook Web Access (OWA).

Something went wrong. Cannot get the information.

V takovém případě nebude schránka přístupná a nebude moci odesílat ani přijímat e-maily. K dispozici je standardní nativní časovač na 6 hodin. To znamená, že pokud je schránka považována za umístěnou do karantény, automaticky se odemkne za 6 hodin. Můžete to opravit změnou registru, abyste mohli okamžitě uvolnit poštovní schránku.


Možné řešení - Registr


Nejprve musíte zkontrolovat a potvrdit stav poštovní schránky spuštěním následujícího příkazu v PowerShellu.

Get-MailboxStatistics UserName | Select DisplayName, IsQuarantined | Format-Table -AutoSize


Pokud má výstup IsQuaranted hodnotu True, musíte použít následující metodu. V prohlížeči událostí se také zobrazí zpráva, že poštovní schránka je v karanténě. Dalším krokem je otevření Editoru registru spuštěním souboru regedit.exe.

Nyní přejděte k následující cestě registru:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS<ServerName>\Private-{db guid}\QuarantinedMailboxes{mailbox guid}

Zde budete muset odstranit položku s GUID poštovní schránky, která je v karanténě. Můžete buď odstranit položku, nebo pouze upravit hodnotu Crash Count na 2. Poté je vyžadován restart služby Information Store Service nebo odpojení/připojení databáze.


Možné řešení – Exchange Management Shell


Druhou možností je použít příkazy PowerShellu pro Exchange Server 2013 nebo novější.

Budete muset otevřít prostředí Exchange Management Shell a spustit následující příkaz.

Disable-MailboxQuarantine <Mailbox Name>

Uvolníte tím poštovní schránku. Pokud se jedná o opakovanou karanténní operaci, možná budete muset zkontrolovat poštovní schránku, zda neobsahuje poškozené položky. Toho lze dosáhnout spuštěním New-MailboxRepairRequest  v dotčené poštovní schránce.články:
https://community.spiceworks.com/how_to/182264-how-to-fix-exchange-mailbox-quarantine-issue
https://www.nucleustechnologies.com/blog/how-to-fix-exchange-mailbox-quarantine-issue/
https://www.datarepairtools.com/blog/fix-exchange-mailbox-quarantine-issue/