Blue Flower

Některé přílohy v klientovi Outlook, jsou zakázané a nelze je vidět či stáhnout. Pokud je i přesto chcete odblokovat je potřeba zásah do registrů.[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
"LowRiskFileTypes"=".zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat;.com;.cmd;.reg;.msi;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;"