Blue Flower

Skript pro ping serverů či počítačů a při jeho výpadku zaslání informace ve formě emailu.


A script to monitor servers, Ping Test, with email notification
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/d0670079-6158-4dc5-a9da-b261c70e4b7d

Pošlete e-mail SMTP s ověřením z prostředí PowerShell
https://rcmtech.wordpress.com/2016/03/03/send-smtp-email-with-authentication-from-powershell/Moje nastavení navíc do skriptu - Ověřování vůči SMTP serveru

$SMTPUsername = "zadat email"
$EncryptedPasswordFile = "D:\Install\App\MonitorPing_PWD.txt"
$SecureStringPassword = Get-Content -Path $EncryptedPasswordFile | ConvertTo-SecureString
$EmailCredential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $SMTPUsername,$SecureStringPassword


# Vytvoreni uctu + ulozeni hesla do souboru
Get-Credential -Message "Cough up" -Username "zadat email"
Read-Host -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString | Out-File -FilePath D:\Install\App\MonitorPing_PWD.txt