Blue Flower

Zřízení elektronické pečetě na společnost. Dříve to byl "Systémový certifikát". Certifikát slouží pro podepisování dokumentu firmou.


Jak na to!

Zákaznický portál

tlačítko - Aktivace nového zákazníka
vyplnit: číslo smlouvy, email - odeslat
odeslat dočasné heslo
přihlášení do ZP
vyplnit: číslo smlouvy, email + dočasné heslo

Menu:
certifikát - správa žadatelů - Nové údaje pro vydání certifikátu již zavedeného žadatele
tlačítko "vyhledat zadatele"
vybrat žadatele
tlačítko - založit nové údaje pro vydání certifikátu
záložka systémový certifikát
zaškrtnout checkbox + vyplnit údaje (CN - název společnosti, Email1 - email)
odeslat

www.postsignum.cz
leve menu:
Generování žádosti o certifikát PostSignum
Vydání certifikátu pro elektronickou pečeť
On-line průvodce-žádost o vydání prvotního certifikátu pro elektronickou pečeť
Vybrat kvalifikovaný certifikát žadatele
zadat RČ - Odeslat
Potvrzení