Blue Flower

Outlook 2010/2013/2016/2019 se nepřipojí k Exchange rozhraní MAPI/HTTP.
Protokol v dialogovém okně Stav připojení Outlook zobrazuje, že Outlook 2013 je připojen k serveru Exchange pomocí jiného spojeni než MAPI/HTTP.


Snímek obrazovky Outlook stavu připojení, ve kterém je sloupec Protokol zobrazen jako RPC/HTTP.


Pokud chcete tento problém vyřešit, změňte hodnotu MapiHttpDisabled na 0 (nula) nebo odstraňte hodnotu MapiHttpDisabled DWORD.

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange
DWORD: MapiHttpDisabled
Value: 0


zdroj: https://docs.microsoft.com/cs-cz/outlook/troubleshoot/connectivity/outlook-not-connect-exchange-use-mapi-over-http