Blue Flower

Vypnutí BitLocker ve Windows 10, buď pomocí command line nebo přes powershell.


Command line:

manage-bde -status <drive letter>:
manage-bde -off <drive letter>:


Power shell:
manage-bde -status
Disable-BitLocker -MountPoint "<drive letter>:"
manage-bde -off <drive letter>: