Blue Flower

Instalace komponent, kde je pouze název *RSAT ...
Instalace Hyper-V a vše potřebné ....


Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability –Online

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All