Blue Flower

Při spuštění aplikace Outlook 2019 nelze odesílat maily, nefunguje nastaveni apod... Outlook si myslí, že je zapnutá funkce "Připojení účtované podle objemu dat". Pomohlo toto řešení.


Nelze odesílat nebo přijímat e-maily a aktivuje se upozornění na připojení  podle objemu dat. - Outlook | Microsoft Docs


Odstranění klíče SecurityManager v registru

Problémy můžou být způsobené hodnotami registru v tomto podklíči:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\SecurityManager\CapAuthz\ApplicationsEx

Odstraňte klíč SecurityManager a jeho podklíče v registru.
V Editoru registru vyhledejte v registru následující podklíč:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\SecurityManager\CapAuthz\ApplicationsEx

Klikněte pravým tlačítkem myši na klávesu SecurityManager a vyberte Oprávnění.

Vyberte Upřesnit a zaškrtněte políčko Nahradit všechny položky oprávnění podřízených objektů dědičným oprávněním z tohoto objektu.

Vyberte OK.

Vyberte ano, pokud se zobrazí následující oznámení: " Tím se nahradí explicitně definovaná oprávnění pro všechny potomky tohoto objektu dědičným oprávněním z <parent key> . Chcete pokračovat?

Vyberte OK.

Klikněte pravým tlačítkem myši na klávesu SecurityManager a výběrem možnosti Odstranit odstraňte klávesu SecurityManager a podklíče.

Ukončete Editor registru.

Opravte Office a zkontrolujte, jestli se problémy vyřešily.

Případně restart NB/PC

 


PS: V Outlooku 2013 Pomohla odinstalace aktualizace MS Office

cmd | 
officec2rclient.exe /update user updatetoversion=15.0.5571.1000

 

Zdroj: https://docs.microsoft.com/cs-cz/outlook/troubleshoot/profiles-and-accounts/metered-connection-warning