Blue Flower

nástroj, který lze použít k opravě a přípravě obrazů Windows, včetně prostředí pro obnovení systému Windows, instalace systému Windows a systému Windows PE. Funkce DISM lze také použít k opravě obrazu pro obnovení v rámci instalace operačního systému a dokonce ke spuštění virtuálního pevného disku.


CheckHealth - ověří, zda byla zjištěna nějaká chyba. Tento příkaz lze použít pouze k zjištění, zda existuje chyba, neprovádí žádnou opravu.
ScanHealth - oskenuje image Windows pro případné poškození.
RestoreHearlh - oskenuje image Windows pro případné poškození a provede opravu automaticky.


DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth